SỔ TAY HUẤN LUYỆN VIÊN 3.0

Cập nhật: 31 ngày trước

1. THỜI GIAN

Sự kiện sẽ kéo dài trong 30 ngày, từ 27.05 – 27.06.2022.

 

2. THỂ LỆ

Thông tin chi tiết các HLV có thể tham khảo tại đây.

 

Nếu bạn thắc mắc hoặc gặp vấn đề lỗi khi tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.