SỔ SỨ MỆNH MÙA 66

Cập nhật: 20 ngày trước

THỜI GIAN:

Từ ngày 01/06 đến 30/06/2024.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ "Tiêu diệt dơi thủ vệ"

Để hoàn thành nhiệm vụ này, bạn vui lòng tiêu diệt dơi thủ vệ (trên đường top/ tà thần) ở chế độ ĐẤU NHANH 5V5 (Chọn Chế độ giải trí -> Đấu nhanh 5v5)

2. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 20 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 1000 điểm).

3. Khi nào nhiệm vụ ngày/tuần được reset?

  • Nhiệm vụ ngày sẽ làm mới vào 00h00 sáng hàng ngày
  • Nhiệm vụ tuần sẽ được làm mới vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần.

4. Tôi mở số vượt cấp (410 QH)/ đặt trước Sổ sứ mệnh nhưng không nhận được khung viền/ avatar?

Những quà tặng Khung viền/ avatar chỉ tặng cho các kiện tướng đặt trước Sổ sứ mệnh VƯỢT CẤP, nếu bạn không đặt trước thì không thể nhận những phần quà này.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.