SỔ SỨ MỆNH MÙA 34

Cập nhật: 22 ngày trước

THỜI GIAN:

Từ ngày 01/10/2021 đến 31/10/2021.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 20 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 1000 điểm).

2. Giá bán Sổ sứ mệnh?

Ưu đãi đặc biệt từ ngày 01 - 03/10:

Giá sổ sứ mệnh 33 (thông thường) chỉ còn 149 quân huy thay vì 210 quân huy

Giá sổ sứ mệnh 33 (vượt cấp) chỉ còn 349 quân huy thay vì 410 quân huy

Sau đó SSM sẽ bán với mức giá như bình thường là 210/410QH.

3. Khi nào nhiệm vụ ngày/tuần được reset?

  • Nhiệm vụ ngày sẽ làm mới vào 05h00 sáng hàng ngày
  • Nhiệm vụ tuần sẽ được làm mới vào mỗi thứ sáu hàng tuần. (Do SSM được mở ngày 01/10 nhằm ngày thứ sáu)

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.