SỔ SỨ MỆNH MÙA 26

Cập nhật: 15 ngày trước

THỜI GIAN:

Từ ngày 01/02/2021 đến 28/02/2021.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 20 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 1000 điểm).

2. Tôi đã đặt trước Sổ sứ mệnh mùa 26 nhưng khi vào mục Sổ sứ mệnh thì sổ vẫn chưa mở?

Bạn cần vào mục Sự kiện -> Shop ưu đãi -> Nhận SSM 26 để đổi Huy hiệu tương ứng để được mở sổ.

3. Tôi đã đặt trước SSM nhưng tại sao có Huy hiệu đặt trước SSM trong túi đồ mà không sử dụng được?

Huy hiệu này chỉ để lưu giữ kỷ niệm và xác nhận bạn đã tham gia đặt trước sổ sứ mệnh mùa 26, ngoài ra điểm sổ sứ mệnh của bạn đã được cập nhật đầy đủ khi bạn mở sổ thành công.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.