SỔ SỨ MỆNH MÙA 24

Cập nhật: 54 ngày trước

THỜI GIAN:

Từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2020.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 20 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 1000 điểm).

2. Cách nhận huy hiệu 24A?

Bạn cần chơi 1 trận với trang phục Valhein Hoàng tử Băng, sau đó vào mục Sự kiện -> Sự kiện thú vị -> Huy hiệu 3 mùa -> Bấm nhận huy hiệu 24A.

3. Nhiệm vụ Sổ sứ mệnh quá khó và không thể hoàn thành?

Hội Đồng sẽ thay thế các nhiệm vụ mới (chuỗi thắng/ hạ địch trong bụi/ hạ địch đang giữ bùa...) bằng các nhiệm vụ đã từng xuất hiện trong các SSM trước đó. Khi nhiệm vụ được thay đổi, tiến độ hiện tại của người chơi vẫn sẽ được giữ nguyên. (Ví dụ nếu tiến độ nhiệm vụ Hạ địch trong bụi cỏ là 6/20, nhiệm vụ được thay đổi thành Hạ 20 tướng, thì tiến độ nhiệm vụ mới sẽ là 6/20). Dự kiến những thay đổi này sẽ được cập nhật vào ngày 03/12/2020


Nếu bạn không thể hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu bên dưới và cung cấp thêm giúp chúng tôi thông tin Hình ảnh thông tin nhiệm vụ Sổ sứ mệnh của bạn (hiển thị rõ số điểm bạn sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ này)

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.