SỔ SỨ MỆNH MÙA 18

Cập nhật: 18 ngày trước

THỜI GIAN:

Từ ngày 01/06/2020 đến 30/06/2020.
 

NỘI DUNG:

Để biết thông tin chi tiết của sự kiện này, các kiện tướng có thể tham khảo tại đây.


CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Tôi mở số vượt cấp (410 QH) có nhận được ngay tất cả vật phẩm của 60 cấp không?

Bạn sẽ không nhận được tất cả vật phẩm ngay khi mở sổ vượt cấp (410 QH).

Khi bạn mở sổ vượt cấp bạn sẽ nhận được thêm 20 cấp so với mở sổ thông thường (tương đương 1000 điểm).

2. Thời gian nhiệm vụ tuần được reset?

Do sổ sứ mệnh bắt đầu mở từ thứ hai, 01/06/2020, nên nhiệm vụ các tuần sẽ được thay đổi (reset) vào mỗi thứ hai hàng tuần.

 

Nếu bạn tham gia sự kiện nhưng gặp phải vấn đề không đúng như mô tả sự kiện ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.