Quân đoàn

Cập nhật: 990 ngày trước

- Quân đoàn phải có tối thiểu 15 thành viên trước khi mùa giải bắt đầu để được tham gia Đua Top và có mặt trong BXH. Nếu không đủ 15 thành viên trước khi mùa giải bắt đầu, Quân đoàn sẽ phải đợi tới mùa giải tiếp theo để có mặt trong BXH và tham gia Đua Top.
- Nếu một thành viên rời khỏi Quân đoàn trước khi mùa giải kết thúc, toàn bộ điểm người chơi đó đã đóng góp cho Quân đoàn trong mùa giải đó sẽ vẫn được ghi nhận cho tổng điểm của Quân đoàn đó.
- Đấu thường hoặc đấu hạng đều được tính điểm Quân đoàn

*Lưu ý: Cách tính điểm xếp hạng quân đoàn có thể được thay đổi qua từng mùa. Bạn có thể theo dõi thông tin thêm ở trang Quân đoàn của chúng tôi tại https://quandoan.ff.garena.vn/