Quà cho người xem

Cập nhật: 45 ngày trước

Có hai loại giải thưởng mà người xem có thể nhận được bằng cách xem các stream thông qua Booyah! Bằng cách xem stream thuộc thể lệ của các nhiệm vụ tại Booyah hoặc các livestream giải đấu Free Fire / Liên Quân Mobile.

  • Thưởng từ nhiệm vụ giới hạn: hoàn thành nhiệm vụ chắc chắn nhận được quà.
  • Thưởng từ các thính (loot đồ) của streamer có tích vàng / giải đấu: điều kiện nhận thính được thiết lập bởi streamer, chỉ một số người may mắn + đủ điều kiện mới có thể nhận.

Khi hoàn thành nhiệm vụ giới hạn hoặc nhận được quà từ thính trên livestream, người xem sẽ nhận được 1 thông báo về tài khoản tại mục "Trung tâm thông báo". Sau đó quà sẽ được gửi về tài khoản liên kết FF hoặc LQM trong vòng 24h kể từ lúc nhận thông báo.

Hình thức gửi quà:
- Đối với quà Free Fire, quà sẽ được gửi trực tiếp vào Tủ Đồ/Sưu tập của tài khoản liên kết.
- Đối với quà Liên Quân Mobile, quà sẽ được gửi về hòm thư của tài khoản liên kết.

Nếu bạn có thắc mắc nào khác hoặc gặp lỗi không nhận được quà, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.