PHÁ BĂNG NHẬN QUÀ - GILDUR PHÙ THỦY BA TƯ

Cập nhật: 25 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 21/02 - 05/03/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn.

  • Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Garena chỉ hỗ trợ cấp lại duy nhất trang phục Hayate Tu di thánh đế nếu bạn bị đầy hòm thư - Các vật phẩm khác không hỗ trợ cấp lại.

  • Khi phá hết 9 ô, người chơi chắc chắn nhận Trang phục Gildur Phù thủy Ba Tư

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.