Nạp ví AirPay

Cập nhật: 238 ngày trước

Ví AirPay có thể sử dụng để nạp Sò cho tài khoản Garena và nạp tiền game cho tất cả các game đang được Garena phát hành. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp:

Nạp Sò
Nạp Tiền game
Nạp Sò bằng Ví AirPay

Trước tiên, bạn cần Tải và cài đặt ứng dụng AirPay trên điện thoại Android. Sau đó đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh ví AirPay
2. Chọn mênh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán
3. Mở ứng dụng AirPay và quét mã QR đang hiển thị trên trang nạp thẻ để hoàn tất giao dịch nạp Sò
4. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có

Nạp tiền game bằng ví AirPay

Trước tiên, bạn cần Tải và cài đặt ứng dụng AirPay trên điện thoại Android. Sau đó đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh ví AirPay
2. Chọn mênh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán
3. Mở ứng dụng AirPay và quét mã QR đang hiển thị trên trang nạp thẻ để hoàn tất giao dịch nạp tiền game
4. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số tiền game đang có