Nạp tiền bằng thẻ ATM nội địa

Cập nhật: 1927 ngày trước

Bạn có thể sử dụng thẻ ATM nội địa để nạp tiền cho tài khoản Garena & Facebook mà bạn đang sử dụng. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp:

Nạp Sò
Nạp Tiền game
Nạp Sò

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh nạp thẻ ATM nội địa.
2. Chọn mệnh giá muốn nạp, Ngân Hàng và nhấn Xử lý thanh toán.
3. Hệ thống sẽ chuyển sang các cổng thanh toán VNPay, ShopeePay hoặc Napas tùy theo Ngân Hàng phát hành thẻ của bạn đang hỗ trợ cổng thanh toán nào.
4. Quét mã QR CODE để hoàn tất thanh toán hoặc điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp Sò.
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có.

Lưu ý:
- Bạn không thể nạp Sò cho tài khoản Facebook.
- Tính năng QR CODE chỉ xuất hiện khi Ngân Hàng của bạn hỗ trợ thanh toán qua VNPay. Để quét mã QR, bạn cần mở ứng dụng Mobile Banking trên điện thoại và sử dụng tính năng quét mã QR của ứng dụng này. Tính năng QR CODE chỉ xuất hiện khi Ngân Hàng của bạn hỗ trợ thanh toán qua VNPay.
- Thẻ của bạn cần có tính năng thanh toán qua Internet Banking.
- Mỗi Ngân Hàng sẽ có những cách hỗ trợ thanh toán khác nhau qua cổng thanh toán VNPay, vì vậy nếu không biết sử dụng tính năng trên trang VNPay, vui lòng liên hệ Ngân Hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ.
- Thời gian cập nhật Sò của các giao dịch nạp qua thẻ Ngân Hàng sẽ kéo dài khoảng 15 phút đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.

Nạp tiền game

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Game bạn muốn nạp và chọn kênh nạp thẻ ATM nội địa.
2. Chọn mệnh giá muốn nạp, Ngân Hàng và nhấn Xử lý thanh toán.
3. Hệ thống sẽ chuyển sang các cổng thanh toán VNPay, ShopeePay hoặc Napas tùy theo Ngân Hàng phát hành thẻ của bạn đang hỗ trợ cổng thanh toán nào.
4. Quét mã QR CODE để hoàn tất thanh toán hoặc điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp tiền game.
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số tiền game đang có.

Lưu ý:
- Tính năng QR CODE chỉ xuất hiện khi Ngân Hàng của bạn hỗ trợ thanh toán qua VNPay. Để quét mã QR, bạn cần mở ứng dụng Mobile Banking trên điện thoại và sử dụng tính năng quét mã QR của ứng dụng này.
- Thẻ của bạn cần có tính năng thanh toán qua Internet Banking.
- Mỗi Ngân Hàng sẽ có những cách hỗ trợ thanh toán khác nhau qua cổng thanh toán VNPay, vì vậy nếu không biết sử dụng tính năng trên trang VNPay, vui lòng liên hệ Ngân Hàng phát hành thẻ để được hỗ trợ.
- Thời gian cập nhật Sò của các giao dịch nạp qua thẻ Ngân Hàng sẽ kéo dài khoảng 15 phút đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.