Nạp thẻ Ngân Hàng thanh toán quốc tế

Cập nhật: 1839 ngày trước

Bạn có thể sử dụng thẻ Ngân Hàng thanh toán quốc tế như VISA, Master Card, JCB, Amex để nạp Sò và nạp tiền game cho tài khoản của bạn. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp:

 
Nạp Sò
Nạp Tiền Game
Nạp Sò 

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh nạp thẻ Quốc Tế.
2. Chọn mệnh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán.
3. Hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán của Napas.
4. Điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp Sò.
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có.

Lưu ý:
- Thời gian cập nhật Sò của các giao dịch nạp qua thẻ Ngân Hàng thanh toán quốc tế sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.

Nạp Tiền Game

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh kênh nạp thẻ Quốc Tế.
2. Chọn mệnh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán
3. Hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán của Napas.
4. Điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp tiền game
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số tiền game đang có

Lưu ý:
- Thời gian cập nhật tiền game của các giao dịch nạp qua thẻ Ngân Hàng thanh toán quốc tế sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.