Nạp thẻ Garena

Cập nhật: 1805 ngày trước

Thẻ Garena có thể sử dụng để nạp Sò cho tài khoản Garena và nạp tiền game cho tất cả các trò chơi được Garena phát hành. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp:

Nạp Sò
Nạp tiền game
Nạp Sò bằng thẻ Garena

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh nạp thẻ Garena
2. Nhập mã thẻ cào và chọn đối tượng muốn nạp (cho bản thân hoặc cho bạn bè)
3. Nhấn Xác nhận để hoàn tất giao dịch, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 15 phút.
4. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có

Lưu ý:
- Nhập chính xác những gì ghi trên thẻ, kể cả ký tự hoa lẫn thường (nếu có)
- Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp thẻ khác đều không chính xác.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ

Nạp tiền game bằng thẻ Garena

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh nạp thẻ Garena
2. Nhập mã thẻ cào và nhấn Xác Nhận để hoàn tất giao dịch, tiền game sẽ được chuyển vào tài khoản trong vòng 15 phút.
3. Đăng nhập lại tài khoản trò chơi để kiểm tra tiền game đang có

Lưu ý:
- Nhập chính xác những gì ghi trên thẻ, kể cả ký tự hoa lẫn thường (nếu có)
- Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp thẻ khác đều không chính xác.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ