Nạp thẻ bằng cách quét mã QR CODE

Cập nhật: 1445 ngày trước

Bạn có thể nạp Sò và tiền Game cho tài khoản Garena của mình bằng cách quét mã QR Code với ứng dụng Internet Mobile Banking. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp tiền game
Nạp Sò bằng QR Code

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh QR Code
2. Chọn mênh giá muốn nạp
3. Nhấn Xử lý thanh toán để lấy mã QR Code
4. Mở ứng dụng Mobile Internet Banking và quét mã QR Code
5. Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có

Lưu ý:
- Mã QR Code chỉ tồn tại trong vòng 24h
- Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp thẻ khác đều không chính xác
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ

Nạp tiền game bằng QR Code

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh QR Code
2. Chọn mênh giá muốn nạp
3. Nhấn Xử lý thanh toán để lấy mã QR Code
4. Mở ứng dụng Mobile Internet Banking và quét mã QR Code
5. Tiền Game sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra tiền Game đang có

Lưu ý:
- Mã QR Code chỉ tồn tại trong vòng 24h
- Garena chỉ có duy nhất trang https://napthe.vn, tất cả các trang nạp thẻ khác đều không chính xác
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ