Nạp thẻ ATM

Cập nhật: 74 ngày trước

Thẻ ATM nội địa hoặc thẻ tín dụng quốc tế đều có thể sử dụng để nạp Sò cho tài khoản Garena và nạp tiền game cho tất cả các game đang được Garena phát hành. Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp:

Nạp Sò
Nạp Tiền game
Nạp Sò bằng thẻ ATM

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Nạp Sò và chọn kênh nạp thẻ ATM
2. Chọn mệnh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán
3. Hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán của Napas. Chọn loại thẻ muốn thanh toán: thẻ quốc tế (VISA/MasterCard) hoặc thẻ ATM nội địa
4. Điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp Sò
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số Sò đang có

Lưu ý:
- Thời gian cập nhật Sò của các giao dịch nạp qua thẻ ATM sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.

Nạp tiền game bằng thẻ ATM

Hãy đăng nhập tài khoản cần nạp thẻ vào trang https://napthe.vn và thực hiện theo hướng dẫn sau:

1. Chọn Trò chơi và chọn kênh nạp thẻ ATM
2. Chọn mệnh giá muốn nạp và nhấn Xử lý thanh toán
3. Hệ thống sẽ chuyển sang trang thanh toán của Napas. Chọn loại thẻ muốn thanh toán: thẻ quốc tế (VISA/MasterCard) hoặc thẻ ATM nội địa
4. Điền các thông tin thẻ theo yêu cầu và nhấn Thanh Toán để hoàn tất nạp tiền game
5. Đăng nhập lại tài khoản để kiểm tra số tiền game đang có

Lưu ý:
- Thời gian cập nhật tiền game của các giao dịch nạp qua thẻ ATM sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tiếng.
- Liên hệ 19001282 nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ.