Nạp đầu nhận 1 trong 3 tướng: Lữ Bố, Liliana hoặc Violet

Cập nhật: 987 ngày trước

THỜI GIAN
Bắt đầu từ ngày 17/10/2018 - không giới hạn thời gian kết thúc

 

NỘI DUNG

Trong thời gian sự kiện, người chơi chỉ cần nạp thẻ lần đầu với mệnh giá bất kỳ sẽ được nhận 1 trong 3 tướng: Lữ Bố, Liliana hoặc Violet

 

Nếu sự kiện bạn tham gia không đúng như mô tả ở trên, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi trong thời gian sớm nhất.