Mở khoá cầu thủ

Cập nhật: 625 ngày trước

Trường hợp bạn quên mật khẩu mở khoá cầu thủ trong game, bạn vui lòng gửi phiếu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.