Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 1295 ngày trước

Hiện tại Free Fire có 2 dạng sở hữu vật phẩm là: có thời hạn và vĩnh viễn.
- Các vật phẩm (quần áo, skin súng, dù, xe, ...) có thời hạn thì sau khi hết thời gian sở hữu sẽ tự biến mất.
- Các vật phẩm sở hữu vĩnh viễn sẽ tồn tại mãi mãi. đồng thời Free Fire cũng không có tính năng bán / xóa vật phẩm nên bạn không cần lo việc bị mất vật phẩm. Trường hợp không thấy vật phẩm đang sở hữu, hãy thử thoát game và vào kiểm tra lại Tủ đồ.

*Lưu ý: chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ kiểm tra các trường hợp mất vật phẩm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu thời gian bị mất quá lâu trước đó, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ được.

Nếu bạn chắc chắn mình bị mất vật phẩm đang sở hữu, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.