Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 1363 ngày trước

Các vật phẩm không thể tự mất đi, có thể bạn đã sử dụng trong Game nhưng không nhớ hoặc người khác đã truy cập và sử dụng.

Chúng tôi không thể hỗ trợ khôi phục vật phẩm do người chơi tự thao tác bán đi hoặc phân tách. 

Hãy kiểm tra lại tài khoản, thường xuyên thay đổi mật khẩu và KHÔNG nên chia sẻ mật khẩu tài khoản.


Trường hợp sau khi bạn đã kiểm tra nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.

Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.