Mất vật phẩm khác

Cập nhật: 1331 ngày trước

Các vật phẩm không thể tự mất đi, có thể bạn đã sử dụng trong game nhưng không nhớ hoặc người khác đã truy cập sử dụng.

Trường hợp này chúng tôi không thể hỗ trợ khôi phục vật phẩm đã bị mất. Hãy kiểm tra lại tài khoản, thường xuyên thay đổi mật khẩu và không chia sẻ tài khoản cho người khác.

Trường hợp sau khi bạn đã kiểm tra nhưng vẫn không xác định được nguyên nhân, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.