Mất vật phẩm đã sở hữu

Cập nhật: 213 ngày trước

Hiện tại Free Fire có 2 dạng sở hữu vật phẩm là: có thời hạn và vĩnh viễn.
- Các vật phẩm (quần áo, skin súng, sưu tập, ...) có thời hạn thì sau khi hết thời gian sở hữu sẽ tự biến mất.
- Các vật phẩm sở hữu vĩnh viễn sẽ tồn tại mãi mãi, đồng thời Free Fire cũng không có tính năng bán / xóa / tặng vật phẩm nên bạn không cần lo việc bị mất đồ. Trường hợp không thấy vật phẩm đang sở hữu, hãy thử thoát game và vào kiểm tra lại Tủ đồ.

Nếu bạn chắc chắn mình bị mất vật phẩm đang sở hữu, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.