Mất tài khoản Booyah

Cập nhật: 158 ngày trước

Tài khoản Booyah chỉ có thể đăng nhập thông qua các mạng xã hội liên kết Facebook, Google,...do đó thông tin Booyah gắn liền với tài khoản/mật khẩu của Facebook, Google... mà bạn đã đăng nhập.
Trong thường hợp bạn bị mất tài khoản liên kết thì sẽ không thể đăng nhập vào Booyah.live nữa, chúng tôi cũng không có đủ thẩm quyền để can thiệp vào thông tin của các tài khoản này.

Để có thể lấy lại mật khẩu tài khoản liên kết, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại các link dưới:
- Facebookhttps://www.facebook.com/help/www/105487009541643
- VKhttps://vk.com/faq18318
- Googlehttps://support.google.com/accounts/answer/7682439?hl=vi