Mất RP/ Tinh hoa cam/ Tinh hoa lam

Cập nhật: 355 ngày trước

Tinh Hoa được sử dụng để mua vật phẩm cửa hàng và nâng cấp trong kho Hextech.  Hãy chắc chắn rằng bạn không chia sẻ tài khoản của mình đến người khác cùng sử dụng, để tránh phải các trường hợp người thân sử dụng RP & Tinh Hoa nhưng không thông báo.

RP và Tinh hoa sẽ không tự động mất đi, vì vậy rất có thể bạn đã mua một món đồ nào đó mà bạn không nhớ. Hãy vào cửa hàng LMHT, chọn Tài khoản và truy cập Lịch Sử Mua để biết RP và Tinh hoa đã được sử dụng như thế nào.

 

Nếu đã thực hiện đầy đủ các bước trên mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân, hãy tiến hành gửi yêu cầu tại đây.