Mất Kim cương / Vàng

Cập nhật: 924 ngày trước

- Kim cương / Vàng không thể tự mất đi trong game, có thể bạn đã mua vật phẩm nào đó trong game mà không nhớ hoặc có người nào khác biết mật khẩu tài khoản của bạn và đã sử dụng nó. Hãy kiểm tra lại tài khoản, tủ đồ, ... và đổi mật khẩu tài khoản nếu cảm thấy nghi ngờ.

*Lưu ý: chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ kiểm tra các trường hợp mất kim cương / vàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Nếu thời gian bị mất quá lâu trước đó, chúng tôi rất tiếc không thể hỗ trợ được.

Nếu bạn chắc chắn tài khoản được bảo mật và không mua gì nhưng vẫn bị mất Kim cương / Vàng, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.