Mật khẩu cấp 3 - Khoá cầu thủ

Cập nhật: 20 giờ trước

Khoá cầu thủ - hay còn gọi là Mật khẩu cấp 3: Tính năng này sẽ giúp các HLV tránh khỏi những tình huống không hay xảy ra như nâng cấp nhầm, hay lỡ tay xóa và mua bán cầu thủ không như ý muốn.

Trong trường hợp bạn quên Mật khẩu cấp 3 hoặc nhập sai nhiều lần dẫn đến tính năng này bị khóa, bạn có thể khôi phục ngay lập tức thông qua trang web sau: https://resetpass.fconline.garena.vn/

 

Nếu bạn đã thử thao tác khôi phục tại https://resetpass.fconline.garena.vn/ ,tuy nhiên không đủ thông tin xác thực, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu tại đây. (Thời gian chờ phản hồi dự kiến là 72 giờ). Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.