Mật khẩu cấp 2

Cập nhật: 7 ngày trước

Trong trường hợp bạn quên Mật khẩu cấp 2 và nhập sai 5 lần nên tài khoản tự động khóa, bạn có thể khôi phục ngay lập tức thông qua trang web sau: https://resetpass.fconline.garena.vn/

 

Nếu bạn đã thử thao tác khôi phục tại trang https://resetpass.fconline.garena.vn/ ,tuy nhiên không đủ thông tin xác thực, bạn có thể gửi phiếu yêu cầu tại đây. (Thời gian phản hồi dự kiến là 72 giờ). Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.