Mất cầu thủ

Cập nhật: 1904 ngày trước

Mất cầu thủ trong game xuất phát từ 1 trong những nguyên nhân sau đây:

- Xóa cầu thủ
- Bán cầu thủ
- Nâng cấp cầu thủ
- Nâng cấp Team Color


Thao tác này có thể của chủ tài khoản hoặc người khác thực hiện do mật khẩu bị lộ hoặc tài khoản sử dụng chung. Trường hợp này chúng tôi không thể hỗ trợ khôi phục cầu thủ đã bị mất. Để tránh các trường hợp đáng tiếc, bạn hãy thường xuyên thay đổi mật khẩu và không chia sẻ tài khoản cho người khác.

Trường hợp sau khi bạn đã kiểm tra nhưng vẫn không xác định được bị mất cầu thủ bởi nguyên nhân nào, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.