LUCKY BALL TRỞ LẠI

Cập nhật: 59 ngày trước

1. THỜI GIAN DIỄN RA SỰ KIỆN

 

2. HƯỚNG DẪN CHƠI tham khảo tại đây.

 

Nếu bạn thắc mắc thông tin hoặc gặp lỗi phát sinh trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.