Lỗi tải trận 99% / ping 999+

Cập nhật: 162 ngày trước

Khi tải trận nhưng bị đứng ở 90% - 99% hoặc đang chơi trong trận nhưng bị ping 999+, bạn hãy thử các cách dưới đây để khắc phục:
- Tắt game mở lại và kết nối lại trận.
- Sử dụng một đường truyền mạng khác với đường truyền đang sử dụng.
- Xóa ứng dụng game tải lại.

Nếu bạn thường xuyên gặp lỗi tải trận bị đứng hoặc ping 999+, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.

Chúng tôi có thể sẽ yêu cầu bạn cung cấp file dữ liệu game trong máy bằng cách cấp quyền truy cập dữ liệu game (Tham khảo chi tiết tại https://ff.garena.com/vn/article/1233). Đồng thời trong một số trường hợp, chúng tôi có thể liên hệ cho bạn trực tiếp qua Facebook cá nhân để việc truy tìm lỗi được nhanh hơn.