Lỗi nạp thẻ qua ví ShopeePay

Cập nhật: 41 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp FCash - FIFA Online 4
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại
Nạp Kim Cương - Blade & Soul
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp MC - FO4M
Nạp Sò

Sau khi nạp Sò qua ví ShopeePay thành công, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp FCash - FIFA Online 4

Sau khi nạp FCash qua ví ShopeePay thành công, FCash sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được FCash, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp Quân Huy qua ví ShopeePay thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại

Sau khi nạp RP qua ví ShopeePay thành công, RP sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được RP, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Kim Cương - Blade & Soul

Sau khi nạp Kim Cương qua ví ShopeePay thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi nạp Kim Cương qua ví ShopeePay thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp MC - FO4M

Sau khi nạp MC qua ví ShopeePay thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.