Lỗi nạp thẻ qua ví AirPay

Cập nhật: 806 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp FCash - FIFA Online 4
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại
Nạp Kim Cương - Blade & Soul
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư
Nạp Hải Bảo - DDTANK
Nạp MC - FO4M
Nạp Sò

Sau khi nạp Sò qua ví AirPay thành công, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp FCash - FIFA Online 4

Sau khi nạp FCash qua ví AirPay thành công, FCash sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được FCash, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp Quân Huy qua ví AirPay thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại

Sau khi nạp RP qua ví AirPay thành công, RP sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được RP, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Kim Cương - Blade & Soul

Sau khi nạp Kim Cương qua ví AirPay thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi nạp Kim Cương qua ví AirPay thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư

Sau khi nạp Hồn Ngọc qua ví AirPay thành công, Hồn Ngọc sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hồn Ngọc, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hải Bảo - DDTANK

Sau khi nạp Hải Bảo qua ví AirPay thành công, Hải Bảo sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hải Bảo, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp MC - FO4M

Sau khi nạp MC qua ví AirPay thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.