Lỗi nạp thẻ qua Google Play

Cập nhật: 781 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư
Nạp Hải Bảo - DDTANK
Nạp MC - FO4M
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Trường hợp giao dịch đã thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Sau thời gian này bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Quân Huy sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Kim Cương sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, Hồn Ngọc sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hồn Ngọc, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Hồn Ngọc sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Hồn Ngọc, gvui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp Hải Bảo - DDTANK

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, Hải Bảo sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hải Bảo, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Hải Bảo sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Hải Bảo, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp MC - FO4M

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và MC sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.