Lỗi nạp thẻ qua Google Play

Cập nhật: 334 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp MC - FC ONLINE MOBILE
Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Trường hợp giao dịch đã thành công, Kim Phiếu sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Sau thời gian này bạn vẫn chưa nhận được Kim Phiếu, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Kim Phiếu sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Kim Phiếu, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Trường hợp giao dịch đã thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Sau thời gian này bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Quân Huy sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và Kim Cương sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.

Nạp MC - FC ONLINE MOBILE

Sau khi thực hiện nạp tiền qua Google Play bạn sẽ nhận được 1 hóa đơn thanh toán của Google gửi về Email của bạn. Hãy truy cập Email và kiểm tra trạng thái giao dịch được ghi trên hóa đơn đó. Nếu giao dịch đã thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng thực hiện lại các bước đã thanh toán gói trước đó một lần nữa, đến bước cuối cùng ấn “Mua” thì dừng lại. Trong vòng 24h, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện lại và MC sẽ được gửi về tài khoản của bạn.

Nếu đã hết 24h mà vẫn không nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Trong trường hợp bạn không nhận được hóa đơn, vui lòng liên hệ Google hoặc nhà mạng (nếu bạn sử dụng SIM để thanh toán) để được hỗ trợ.