Lỗi nạp thẻ Ngân Hàng thanh toán quốc tế

Cập nhật: 268 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư
Nạp Hải Bảo - DDTANK
Nạp MC - FO4M
Nạp Sò

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Sò vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Quân Huy vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Bạn có thể tham khảo cách kiểm tra thông tin OPEN ID tài khoản tại đây

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Kim Cương vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Hồn Ngọc vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hồn Ngọc, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hải Bảo - DDTANK

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Hải Bảo vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hải Bảo, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp MC - FO4M

Sau khi nạp thẻ Ngân hàng thanh toán quốc tế, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển MC vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.