Lỗi nạp thẻ Garena

Cập nhật: 915 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - FREE FIRE
Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại
Nạp FC - FIFA ONLINE 4
Nạp MC - FIFA ONLINE 4 MOBILE
Nạp Kim Cương - Blade & Soul
Nạp Sò

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Nạp Sò và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Liên Quân Mobile và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Kim Cương - FREE FIRE

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FREE FIRE và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp RP - Liên Minh Huyền Thoại

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, RP sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được RP, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Liên Minh Huyền Thoại và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp FC - FIFAONLINE 4

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, FC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được FC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FIFA ONLINE 4 và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp MC - FIFAONLINE 4 MOBILE

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FIFA ONLINE 4 MOBILE và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Kim Cương - Blade & Soul

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Blade & Soul và chọn Lịch Sử Giao Dịch