Lỗi nạp thẻ Garena

Cập nhật: 232 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Sò
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - Free Fire
Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư
Nạp Hải Bảo - DDTANK
Nạp MC - FO4M
Nạp Sò

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Sò sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Quân Huy sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Kim Cương - Free Fire

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Kim Cương sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hồn Ngọc - Âm Dương Sư

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Hồn Ngọc sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hồn Ngọc, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp Hải Bảo - DDTANK

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, Hải Bảo sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Hải Bảo, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Nạp MC - FO4M

Sau khi nạp thẻ Garena thành công, MC sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài CSKH 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.