Lỗi nạp thẻ ATM nội địa

Cập nhật: 498 ngày trước

Vui lòng chọn hình thức nạp để xem hướng dẫn phù hợp

Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng
Nạp Sò
Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile
Nạp Kim Cương - FREE FIRE
Nạp FC - FC ONLINE
Nạp MC - FC ONLINE MOBILE
Nạp Kim Phiếu - Cái Thế Tranh Hùng

Sau khi nạp thẻ ATM nội địa, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Kim Phiếu vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Phiếu, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Cái Thế Tranh Hùng, nhấp vào Tên đăng nhập và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Sò

Sau khi nạp thẻ ATM nội địa, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Sò vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Sò, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Nạp Sò và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp Quân Huy - Liên Quân Mobile

Sau khi nạp thẻ ATM, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Quân Huy vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Quân Huy, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Liên Quân Mobile và chọn Lịch Sử Giao Dịch
- Cách lấy OpenID: Vào phần Cài đặt trong Game -> T.lập t.khoản -> OpenID -> Chép

Nạp Kim Cương - FREE FIRE

Sau khi nạp thẻ ATM, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển Kim Cương vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được Kim Cương, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn Free Fire và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp FC - FC ONLINE

Sau khi nạp thẻ ATM, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển FC vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được FC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FC ONLINE và chọn Lịch Sử Giao Dịch

Nạp MC - FC ONLINE MOBILE

Sau khi nạp thẻ ATM, hệ thống sẽ cần 30 phút đến 2 giờ để xử lý và chuyển MC vào tài khoản của bạn. Nếu hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được MC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.

Lưu ý:
- Bạn có thể kiểm tra trạng thái giao dịch của mình bằng cách chọn FC ONLINE MOBILE và chọn Lịch Sử Giao Dịch