Lỗi nạp Hồn Ngọc

Cập nhật: 511 ngày trước

Những trường hợp nạp thẻ nhưng chưa nhận được Hồn ngọc, bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán bên dưới để được hướng dẫn thông tin chi tiết:

Thẻ garena
Garena Sò
Thẻ ATM
Ví AirPay
Tin nhắn SMS Viettel
Google Play
Appstore
Thẻ Garena

- Trường hợp không nhận được Hồn Ngọc, có thể bạn nhầm lẫn giao dịch nạp Sò vào tài khoản thay vì nạp Hồn Ngọc trực tiếp vào game. Bạn cần kiểm tra lại Sò trong tài khoản.
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào Sò: bạn có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Hồn Ngọc tại đây
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào game: Bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Garena Sò

- Trường hợp không nhận được Hồn Ngọc, có thể bạn chưa thao tác quy đổi Sò vào game hoặc quy đổi nhầm tài khoản Garena với Facebook hoặc sang game khác.
- Nếu chưa thao tác quy đổi Sò: Bạn có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Hồn Ngọc tại đây
- Nếu đã có thông báo giao dịch thành công nhưng không nhận được Hồn Ngọc, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

ATM Card

- Trường hợp không nhận được Hồn Ngọc, có thể bạn nhầm lẫn giao dịch nạp Sò vào tài khoản thay vì nạp Hồn Ngọc trực tiếp vào game. Bạn cần kiểm tra lại Sò trong tài khoản.
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào Sò: bạn có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Hồn Ngọc tại đây
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào game: Bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

AirPay

- Trường hợp không nhận được Hồn Ngọc, có thể bạn nhầm lẫn giao dịch nạp Sò vào tài khoản thay vì nạp Hồn Ngọc trực tiếp vào game. Bạn cần truy cập vào Airpay kiểm tra lịch sử giao dịch.
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào Sò: bạn có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang Hồn Ngọc tại đây
- Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào game: Bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Tin nhắn SMS Viettel

- Nếu bạn đã nhận thông báo trừ tiền nhưng không nhận được Hồn Ngọc, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Google Play

- Đã có thông báo trừ tiền nhưng không nhận được, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2h rồi kiểm tra lại. Nếu vẫn chưa nhận được bạn vui lòng thực hiện lại giao dịch trước đó một lần nữa cho đến bước cuối cùng (ấn nút “Thanh Toán”) thì ngưng lại. Hệ thống Google Play sẽ làm mới lại các giao dịch trước và chuyển Hồn Ngọc vào tài khoản của bạn. Nếu đã thử theo hướng dẫn trên nhưng vẫn chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Appstore

- Vì một số quy định hạn chế của Apple nên với các giao dịch qua Apple Store, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Apple để kiểm tra tình trạng nạp thẻ của mình. Nếu giao dịch thành công và đã chờ 24h nhưng chưa nhận được Hồn Ngọc, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu này tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.