Lỗi nạp FC

Cập nhật: 1369 ngày trước

Những trường hợp nạp thẻ nhưng chưa nhận được FC, bạn vui lòng chọn hình thức thanh toán bên dưới để được hướng dẫn thông tin chi tiết:

Garena Sò
Ví ShopeePay
Tin nhắn SMS Viettel
Garena Sò

Trường hợp không nhận được FC, có thể HLV chưa thao tác quy đổi Sò vào game hoặc quy đổi nhầm sang game khác.
Nếu chưa thao tác quy đổi Sò: HLV có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang FC tại đây
Nếu đã có thông báo giao dịch thành công nhưng không nhận được FC, HLV vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được FC, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Ví ShopeePay

Trường hợp không được được FC, có thể HLV nhầm lẫn giao dịch nạp Sò vào tài khoản thay vì nạp FC trực tiếp vào game. HLV cần truy cập vào ShopeePay kiểm tra lịch sử giao dịch.
Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào Sò: HLV có thể truy cập vào trang napthe.vn quy đổi Sò sang FC tại đây
Nếu đã thông báo giao dịch thành công vào game: HLV vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được FC, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.

Tin nhắn SMS Viettel

Nếu HLV đã nhận thông báo trừ tiền nhưng không nhận được FC, bạn vui lòng thoát tài khoản và chờ trong vòng 2 tiếng rồi kiểm tra lại. Nếu sau 2 tiếng nhưng chưa nhận được FC, hãy liên hệ với chúng tôi tại phiếu yêu cầu tại đây để chúng tôi có thể giúp bạn kiểm tra nguyên nhân và hướng khắc phục.