Lỗi mua vật phẩm trong shop

Cập nhật: 1375 ngày trước

Thông thường, lỗi mua vật phẩm nhưng nhận thiếu hoặc không nhận được vật phẩm trong game do những nguyên nhân sau:

  • Vật phẩm mua từ shop tế đàn sẽ được gửi vào hòm thư
  • Các rương đặc biệt khi tham gia sự kiện có thể được gửi vào cuối hòm đồ
  • Hệ thống gửi vật phẩm chậm (trong vòng 24h)

Cách khắc phục:

  • Kiểm tra lại kỹ hòm thư và hòm đồ

Nếu sau 24 giờ nhưng chưa nhận được vật phẩm, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.