Lỗi mua & bán cầu thủ

Cập nhật: 79 ngày trước

Bạn không thể mua cầu thủ nếu không đủ BP trong tài khoản, bạn cần kiểm tra và chuẩn bị sẵn BP tương ứng với giá trị cầu thủ.

Bạn không thể bán cầu thủ khi họ vẫn đang nằm trong đội hình chính hoặc dự bị, bạn cần di chuyển cầu thủ sang danh sách "Cầu thủ của tôi".

Trường hợp bạn khẳng định đã thực hiện các bước kiểm tra trên nhưng vẫn phát sinh lỗi, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.