Lỗi khác

Cập nhật: 1899 ngày trước

Trong trường hợp bạn gặp bất cứ lỗi phát sinh nào trong quá trình sử dụng Garena PC, vui lòng gửi phiếu yêu cầu và mô tả chính xác lỗi bạn đang gặp phải tại đây.

 

Chúng tôi tôi sẽ kiểm tra và phản hồi kết quả đến bạn trong thời gian sớm nhất.