Lỗi chuyển Sò sang tiền game

Cập nhật: 154 ngày trước

Sau khi chuyển Sò sang tiền game thành công, tiền game sẽ được chuyển vào tài khoản của bạn trong vòng 15 phút. Nếu đã hết thời gian chờ mà bạn vẫn chưa nhận được tiền game, vui lòng gửi phiếu yêu cầu hoặc liên hệ tổng đài 19001282 để chúng tôi có thể kiểm tra và hỗ trợ cho bạn.