Lỗi cập nhật ứng dụng

Cập nhật: 396 ngày trước

Các vấn đề cập nhật game bị lỗi do một trong các nguyên nhân sau:

+ Kết nối mạng wifi không ổn định: bạn hãy thử reset lại wifi và thao tác lại hoặc thử cập nhật bằng 3G/4G.

+ 3G/4G bị cài đặt giới hạn trên thiết bị: thông thường mạng 3G/4G trên thiết bị di động sẽ được cài chế độ tự động không cho cập nhật đối với gói cập nhật tốn dữ liệu lớn. Bạn hãy điều chỉnh lại cài đặt này hoặc dùng wifi để cập nhật game.

+ Không đủ dung lương bộ nhớ: nếu bộ nhớ rom trong thiết bị di động bị đầy thì cũng sẽ dẫn đến tình trạng không cập nhật thêm được dữ liệu game và các gói mở rộng.
 

Nếu bạn đã thử những cách trên và đều không được, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.