Liên kết Booyah với tài khoản game

Cập nhật: 158 ngày trước

Tài khoản Booyah có thể liên kết với tài khoản Free Fire và tài khoản Liên Quân Mobile. Việc liên kết này là bắt buộc đối với người dùng Booyah để có thể nhận quà ở các nhiệm vụ hoặc loot đồ từ streamer.

Để liên kết, bạn cần truy cập vào mục Cá nhân => Tài khoản đã kết nối, chọn liên kết Free Fire hoặc Liên Quân Mobile.

Bạn có thể hủy liên kết với tài khoản game nếu muốn. Tuy nhiên sau khi hủy thì 7 ngày sau bạn mới có thể liên kết lại với tài khoản game mới.

Nếu bạn có thắc mắc nào khác hoặc gặp lỗi khi liên kết tài khoản Booyah với tài khoản game, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.