Không nhận được vật phẩm khi mua

Cập nhật: 238 ngày trước

Sau khi mua, vật phẩm sẽ xuất hiện trong Tủ đồ hoặc phần Sưu tập của tài khoản. Nếu chưa nhận được vật phẩm vừa mua, hãy kiểm tra lại các thông tin sau:
- Số lượng Vàng/kim cương trong tài khoản còn đủ để mua vật phẩm đó hay không?
- Bạn đã bị trừ Vàng/kim cương sau khi mua chưa? - Nếu chưa, vui lòng tiến hành thao tác mua vật phẩm lại 1 lần nữa.
- Một số vật phẩm bạn chỉ có thể mua và sử dụng trong thời gian hữu hạn: 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày,... sau khi hết thời gian sử dụng, vật phẩm sẽ tự biến mất. Hãy liên hệ chúng tôi ngay khi gặp vấn đề để tránh trường hợp nhầm lần giữa không nhận được vật phẩm và vật phẩm hết hạn sử dụng.

Nếu bạn không rơi vào các nguyên nhân trên, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ tại đây.