Không nhận được vật phẩm khi mua

Cập nhật: 550 ngày trước

Sau khi mua, vật phẩm sẽ xuất hiện trong Tủ đồ hoặc phần Sưu tập của tài khoản. Nếu chưa nhận được vật phẩm vừa mua, hãy kiểm tra lại các thông tin sau:

  • Số lượng Vàng / Kim cương trong tài khoản còn đủ để mua vật phẩm đó hay không?
  • Bạn đã bị trừ Vàng / Kim cương sau khi mua chưa? - Nếu chưa, vui lòng tiến hành thao tác mua vật phẩm lại 1 lần nữa.
  • Một số vật phẩm bạn chỉ có thể mua và sử dụng trong thời gian hữu hạn: 3 ngày, 7 ngày, 15 ngày, 30 ngày,... sau khi hết thời gian sử dụng, vật phẩm sẽ tự biến mất. Hãy liên hệ chúng tôi ngay khi gặp vấn đề để tránh trường hợp nhầm lần giữa không nhận được vật phẩm và vật phẩm hết hạn sử dụng.


Đối với trường hợp mua gói sự kiện, hòm thính đặc biệt,... bằng tiền thông qua cửa hàng ứng dụng (AppleStore / GooglePlayStore) nhưng không nhận được, bạn vui lòng kiểm tra lại trong Tủ Đồ > Khác > Gói xem đã nhận được hay chưa? Nếu có, vui lòng mở gói để nhận vật phẩm.

Nếu vẫn không có, vui lòng chụp lại hình ảnh giao dịch Google Play / Appstore của đơn hàng và gửi lại cho chúng tôi kiểm tra hỗ trợ.

  • Google Play Store: truy cập link pay.google.com để kiểm tra thông tin hóa đơn, chụp lại hình ảnh và gửi thông tin hỗ trợ tại đây.
  • Apple Store: vào Cài đặt thiết bị > Bấm vào tên của bạn > Chọn Phương tiện & Mục mua > ID Apple > Xem ID Apple > Lịch Sử Mục Mua, chụp lại hình ảnh và gửi thông tin hỗ trợ tại đây.