Khóa bảo vệ tài khoản game FIFA Online 4

Cập nhật: 34 ngày trước

Khi phát hiện tài khoản game FIFA Online 4 của mình bị kẻ gian truy cập phá hoại.

Bạn cần bảo vệ tài khoản game, hãy gửi yêu cầu tạm khóa ngay theo đường dẫn tại đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng xác minh và hỗ trợ khoá trong thời gian sớm nhất.

 

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm mật khẩu cấp 2 vì đã bị thay đổi hoặc bị khoá mật khẩu 2, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn bài viết tại đây.