Khóa bảo vệ tài khoản game FIFA Online 4

Cập nhật: 681 ngày trước

Khi phát hiện tài khoản game FIFA Online 4 của mình bị kẻ gian truy cập phá hoại.

Bạn cần bảo vệ tài khoản game, hãy truy cập vào trang sau để chủ động khóa bảo vệ tài khoản: https://khoatk.fo4.garena.vn/

Tham khảo bài viết hướng dẫn khóa tại đây.

 

*Trong trường hợp không đủ thông tin bảo mật để chủ động khóa, bạn có thể gửi Yêu cầu tạm khóa ngay theo đường dẫn tại đây.

Chúng tôi sẽ cố gắng xác minh và hỗ trợ khoá trong thời gian sớm nhất.

 

Mật khẩu cấp 2: Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ thêm mật khẩu cấp 2 vì đã bị thay đổi hoặc bị khoá mật khẩu 2, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn bài viết tại đây.

 

Mở khóa tài khoản game: Sau khi tài khoản đã được thay đổi thông tin bảo mật hoặc khôi phục mật khẩu, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu mở khóa tài khoản game tại đây.