Hướng dẫn cập nhật thông tin CMND

Cập nhật: 40 ngày trước

Họ tên và số CMND/CCCD là trường thông tin bảo mật quan trọng, bạn chỉ có thể cập nhật một lần và không thể thay đổi vì lý do bảo mật thông tin. Tài khoản đã được cập nhật Họ tên và CMND/CCCD sẽ có thể chứng minh quyền sở hữu tài khoản, được ưu tiên hỗ trợ thay đổi thông tin và hạn chế khả năng tài khoản bị đánh cắp hay thay đổi thông tin.

Để xác thực Họ Tên và số CMND/CCCD cho tài khoản Garena, bạn cần thực hiện các bước sau:

  1. Đăng nhập tài khoản vào Trang quản lý Tài khoản
  2. Tại mục Số chứng minh nhân dân chọn Xác nhận
  3. Nhập Họ Tên, số CMND/CCCD Mật khẩu hiện tại để hoàn tất xác thực thông tin.

Lưu ý:

  • Họ TênCMND/CCCD chỉ có thể nhập một lần và không thể thay đổi, do đó hãy sử dụng Thông Tin của mình hoặc người thân (nếu bạn dưới 14 tuổi).