HUẤN LUYỆN ĐIỆP PHỦ CÙNG YAN TANJIRO KAMADO

Cập nhật: 18 ngày trước

THỜI GIAN: Từ 03/03 - 16/03/2023

NỘI DUNG: Để biết thông tin thể lệ và cách thức tham gia sự kiện, bạn vui lòng tham khảo tại đây.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

  • Vật phẩm sẽ được gửi về qua hòm thư. Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm.

  • Bạn có thể dùng Lượt Quay Free nhận được sau mỗi 24h để quay miễn phí; Lượt Quay FREE chỉ có thể quay từng lượt một. Quân Huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng QH giới hạn
  • Vật phẩm mở từ trò chơi có thể bị trùng lặp, hãy kiểm tra kỹ trước khi nhận vật phẩm
  • Tỷ lệ nhận ra thẻ thử: 99,7%, tỷ lệ nhận trực tiếp Tanjiro Kamado: 0,3%

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.