Hỗ trợ xoá tài khoản Liên Quân Mobile

Cập nhật: 23 ngày trước

Tôi có thể Xóa Tài Khoản Liên Quân như thế nào?

  • Để thực hiện yêu cầu trên bạn vui lòng thao tác tại địa chỉ:  https://kientuong.lienquan.garena.vn/trang-chu


Tôi có thể Hủy Yêu Cầu Xóa Tài Khoản Liên Quân như thế nào?

  • Để hủy yêu cầu trên bạn vui lòng đăng nhập đúng tài khoản đã yêu cầu Xóa trước đó vào trang Kiện Tướng => chọn Xem Xét Lại => chọn Chấp Thuận. 
  • Sau khi Hủy Yêu Cầu hoàn tất, tài khoản Liên Quân của bạn sẽ được mở khóa sau ít phút.
  • Để thực hiện yêu cầu trên bạn vui lòng thao tác tại trang Kiện Tướng


Tôi sẽ cần đợi bao lâu để được xóa tài khoản Liên Quân?

  • Sau khi bạn xác nhận yêu cầu hoàn tất thì cần chờ trong 90 ngày. 
  • Tài khoản Liên Quân của bạn sẽ được tạm khóa để đóng băng. Khi đăng nhập trò chơi trong thời gian này, bạn sẽ nhận được thông báo ”Khóa theo yêu cầu xóa nhân vật”.


Tôi có thể kiểm tra lại lịch sử yêu cầu Xóa Tài Khoản ở đâu?


Tài khoản của tôi đang bị lệnh cấm trong game, tôi có thể thực hiện Xóa Tài Khoản Liên Quân Mobile hay không?

  • Bạn vẫn có thể thực hiện yêu cầu Xóa Tài Khoản, nhưng sau khi tạo nhân vật mới thì những thông tin cũ sẽ không còn. 
  • Khi bạn hủy yêu cầu, mức phạt sẽ quay trở lại như trước đó.