Hỗ trợ xoá tài khoản Liên Quân Mobile

Cập nhật: 41 ngày trước

Tôi có thể Xóa Tài Khoản Liên Quân như thế nào?

  • Để thực hiện yêu cầu trên bạn vui lòng thao tác tại địa chỉ:  https://kientuong.lienquan.garena.vn/trang-chu
  • Bạn cần phải điền đúng 12 câu hỏi xác minh để tạo yêu cầu xóa tài khoản.

 

Tôi có thể Hủy Yêu Cầu Xóa Tài Khoản Liên Quân như thế nào?

  • Để hủy yêu cầu trên bạn vui lòng đăng nhập đúng tài khoản đã yêu cầu Xóa trước đó vào trang Kiện Tướng => chọn Xem Xét Lại => chọn Chấp Thuận. 
  • Nếu bạn có đăng nhập vào lại trò chơi, hệ thống sẽ tự hủy yêu cầu của bạn ngay khi vào lại game hoặc ở ngày 90 trước khi xóa tài khoản.

 

Tôi sẽ cần đợi bao lâu để được xóa tài khoản Liên Quân?

  • Sau khi tạo yêu cầu thành công, trang xóa tài khoản sẽ đề nghị người chơi không đăng nhập vào trò chơi trong 90 ngày để xác minh.
  • Đến ngày thứ 90, hệ thống sẽ tự động kiểm tra lại quá trình đăng nhập của bạn và sẽ xóa tài khoản nếu không có bất kỳ đăng nhập nào vào lại trò chơi trong thời gian xác minh 90 ngày này.

 

Tôi có thể kiểm tra lại lịch sử yêu cầu Xóa Tài Khoản ở đâu?

 

Tài khoản của tôi đang bị lệnh cấm trong game, tôi có thể thực hiện Xóa Tài Khoản Liên Quân Mobile hay không?

  • Bạn vẫn có thể thực hiện yêu cầu Xóa Tài Khoản tại địa chỉ:  https://kientuong.lienquan.garena.vn/trang-chu
  • Trạng thái tài khoản của bạn sẽ không thay đổi. 
  • Đến ngày thứ 90, hệ thống sẽ tự động kiểm tra lại quá trình đăng nhập của người chơi và sẽ xóa tài khoản nếu không có bất kỳ đăng nhập nào vào lại trò chơi trong thời gian xác minh 90 ngày này.