Hạng và cách xét hạng

Cập nhật: 113 ngày trước

Các HLV sẽ được hưởng ưu đãi VIP trong vòng 1 tháng theo cấp bậc VIP được tính dựa trên số FC và MC tích lũy được của tháng trước.

Thời gian tính tích lũy: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.

CẤP BẬC ƯU ĐÃI VIP

TÍCH LŨY FC THÁNG

ĐỒNG (BRONZE)

200 FC

BẠC (SILVER)

600 FC

VÀNG (GOLD)

1,500 FC

BẠCH KIM (PLATINUM)

15,000 FC

KIM CƯƠNG (DIAMOND)

50,000 FC

 • Cấp bậc VIP có thể thay đổi, tùy thuộc vào giá trị tài khoản.
 • Tài khoản sẽ được lên hạng khi giá trị xét hạng trong kỳ đạt đủ mức của hạng tiếp theo.
 • Ngược lại nếu tài khoản không đáp ứng được yêu cầu duy trì hạng vào ngày hết hạn, tài khoản có thể sẽ xuống hạng thấp hơn tương ứng với giá trị xét hạng đã tích lũy trong 1 tháng trước.
 • Cấp bậc tài khoản của bạn sẽ được duy trì trong vòng 1 tháng kể từ thời điểm lên hạng.

 

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

1. Thời gian tích luỹ VIP là bao lâu?

 • Thời gian tính tích lũy: Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của mỗi tháng.
  Ví dụ: Trong tháng 01/2019 (từ ngày 01/01 – 31/01), bạn sẽ được hưởng ưu đãi VIP theo cấp bậc VIP được tính dựa trên số FC+MC mà bạn tích lũy được trong tháng 12/2018 (từ ngày 01/12 – 31/12)

2. Cách tính cấp bậc VIP để hưởng ưu đãi tháng 12/2018 là như thế nào?

 • Tổng số FC mà HLV đã tích lũy từ tháng 6/2018 đến hết tháng 11/2018 theo công thức như sau:
  • Số FC tích lũy để hưởng ưu đãi VIP trong tháng 12 = 100% x Tháng 11 + 30% x (Tháng 6 + Tháng 7 + Tháng 8 + Tháng 9 + Tháng 10).
 • Cách tính cấp bậc VIP để hưởng ưu đãi các tháng tiếp theo: 100% số FC+MC mà HLV đã tích lũy của tháng liền trước đó.
  • Ví dụ: Số FC+MC tích lũy để hưởng ưu đãi VIP trong tháng 03 năm 2019 = 100% x Tháng 02 năm 2019.

3. Ưu đãi VIP Kim Cương có được giữ vĩnh viễn không?

 • Các HLV sẽ được hưởng ưu đãi VIP trong vòng 1 tháng theo cấp bậc VIP được tính dựa trên số FC+MC tích lũy được của tháng trước.
 • Cấp bậc VIP sẽ được reset mỗi tháng. Và để duy trì VIP, các HLV cần phải tiếp tục tích lũy FC+MC mỗi tháng
 • HLV đang được hưởng ưu đãi VIP Kim Cương tháng này cần tích lũy 40,000 FC+MC để tiếp tục hưởng ưu đãi VIP Kim Cương tháng sau.

4. Tại sao tôi đã nạp FC/MC nhưng không được tính vào số FC/MC tích lũy?

 • Số FC/MC tích lũy sẽ được cập nhật trong vòng 15 phút kể từ khi nạp thành công, bạn vui lòng chờ và F5 trang để kiểm tra lại.

 

Nếu bạn gặp lỗi phát sinh hoặc có thắc mắc về Hạng/ cách xếp hạng, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu tại đây. Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.