GOLDEN MONTH

Cập nhật: 5 ngày trước

Tham gia tại: https://golden.fo4.garena.vn/

HƯỚNG DẪN

  1. Nhận nhiệm vụ hàng ngày (mỗi ngày chỉ được nhận 1 nhiệm vụ)

  2. Thực hiện xong nhiệm vụ và bấm NHẬN QUÀ

  3. Làm nhiệm vụ đặc biệt Ngày 3 và Ngày 6 hàng tuần để nhận quà VIP

  4. Tích lũy Token sau khi hoàn thành nhiệm vụ cả tuần và nhận thêm quà theo mốc

 

Nếu bạn thắc mắc thông tin hoặc gặp lỗi phát sinh trong quá trình tham gia sự kiện, bạn vui lòng gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ kèm các thông tin chi tiết theo yêu cầu tại đây.
Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và phản hồi kết quả trong thời gian sớm nhất.